Tư vấn giải pháp cung cấp dịch vụ bảo vệ theo tiêu chuẩn an ninh toàn cầu. Bán/ Cho thuê phần mềm, thiết bị An Ninh, thiết bị Camera, thiết bị PCCC.