Author Archives: admin

Lễ sát hạch cấp chứng chỉ nghiệp vụ bảo vệ

Trải qua 1 thời gian dài vì Đại dịch COVID-19. Vào ngày 16 tháng 04, các bảo vệ viên được huấn luyện bài bản đã tề tựu đầy đủ về để cùng vượt qua kỳ sát hạch, cấp chứng chỉ của C06-Bộ Công An. Với tiêu chí chỉ có chất lượng mới tạo ra sự…

Ngày 1.10.2021, thành phố HCM mở cửa để khôi phục kinh tế

Hôm nay, ngày 1.10.2021, thành phố HCM mở cửa để khôi phục kinh tế. Ông Phan Nam, Bí thư đảng ủy, Tổng giám đốc Công ty gửi đôi lời đến toàn thể CBNV Công ty Gửi Anh Chị em nhân viên Cty Long Hải, Tính đến hôm nay, từ ngày 26/5, đã hơn 4 tháng…

Huấn luyện cán bộ nguồn

Để làm tốt 1 trong những chiến lược của Công ty đó là “ Trao quyền và tạo ra niềm đam mê, sự tự hào cho nhân viên”. Công ty Bảo Vệ Long Hải đã tiếp tục mở khóa đào tạo những chỉ huy tương lai của Công ty nhằm đáp ứng nhu cầu phát…