Huấn luyện cán bộ nguồn

Để làm tốt 1 trong những chiến lược của Công ty đó là “ Trao quyền và tạo ra niềm đam mê, sự tự hào cho nhân viên”. Công ty Bảo Vệ Long Hải đã tiếp tục mở khóa đào tạo những chỉ huy tương lai của Công ty nhằm đáp ứng nhu cầu phát triển của thị trường cũng như sự phát triển của Công ty.

Khác với những lần trước, khóa đào tạo này đã có những đổi mới nhắm đến sự tương tác, làm việc nhóm và khơi dậy sự sáng tạo cũa mỗi thành viên tham gia, nhằm đạt hiệu quả cao hơn cho các ứng viên.

imagepowh5.png

Sau 3 ngày tập huấn, các học viên đã được gửi bài tập và phải hoàn thiện trước khi tiếp tục khóa đào tạo đợt 2 vào giữa tháng 5. Kết quả các bài tập sẽ đánh giá khả năng nhận thức cũng như giúp các học viên tự tin hơn khi bước vào đợt 2 của khóa huấn luyện.